27/12/1989

De winnaar krijgt een antwoord en de verliezer een vraag. Ik trek geen conclusies en ik antwoord lekker vaag.
- Club Insomnia, Spinvis